List of largest Mediawikis
threshold: good ≥ 0 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 0 | lines: 200 : 10 50 100 250 500 750 1000 2500 5000 436103 (max) | this view as csv ssv xml wiki
Type ( ) Name Good ( ) Total ( ) Edits ( ) Admins ( ) Users ( ) Images ( ) Stub Ratio ( ) Version ( ) Last checked ( ) HTTP ( ) ID
1 Wikipedia hz.wikipedia0 175 4480 1 3112 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 00:05:06200168
2 Wikipedia kr.wikipedia0 161 4640 1 4451 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 00:05:21200176
3 Wiktionary als.wiktionary0 1226 15310 0 667 0 0.0000 1.21wmf12 2017-12-13 02:03:40301102
4 Wiktionary sc.wiktionary0 94 6061 1 419 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:03:51200111
5 Wiktionary aa.wiktionary0 101 6802 1 491 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:03:53200112
6 Wiktionary ab.wiktionary0 248 8979 1 518 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:03:56200113
7 Wiktionary bo.wiktionary0 168 4785 1 403 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:04:04200118
8 Wiktionary dz.wiktionary0 229 4874 1 407 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:04:08200120
9 Wiktionary rm.wiktionary0 122 4818 1 392 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:04:31200131
10 Wiktionary sn.wiktionary0 233 4951 1 337 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:04:35200133
11 Wiktionary tw.wiktionary0 225 4846 1 427 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:04:46200139
12 Wiktionary xh.wiktionary0 103 5143 1 411 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:04:50200141
13 Wiktionary yo.wiktionary0 210 4928 1 367 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:04:52200142
14 Wiktionary ak.wiktionary0 79 4361 1 615 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:01200146
15 Wiktionary av.wiktionary0 72 4859 1 452 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:04200147
16 Wiktionary bh.wiktionary0 230 4853 1 448 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:06200148
17 Wiktionary bi.wiktionary0 215 4795 1 417 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:08200149
18 Wiktionary bm.wiktionary0 86 4134 1 390 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:10200150
19 Wiktionary ch.wiktionary0 67 3442 1 435 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:12200151
20 Wiktionary cr.wiktionary0 73 3352 1 410 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:17200153
21 Wiktionary mh.wiktionary0 54 3360 1 352 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:34200163
22 Wiktionary rn.wiktionary0 62 4702 1 429 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:41200166
23 Wiktionary to.wiktionary0 216 4862 1 378 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:56200174
24 Wikibooks ay.wikibooks0 45 5999 1 356 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:02:49200158
25 Wikibooks ga.wikibooks0 70 4077 1 387 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:02:42200161
26 Wikibooks bm.wikibooks0 54 3995 1 345 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:02:38200164
27 Wikibooks gu.wikibooks0 86 3632 1 454 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:02:30200168
28 Wikibooks aa.wikibooks0 79 3418 1 624 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:02:02200183
29 Wikibooks ak.wikibooks0 92 3422 1 406 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:02:00200184
30 Wikibooks as.wikibooks0 71 3426 1 374 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:58200185
31 Wikibooks bi.wikibooks0 54 3249 1 354 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:54200187
32 Wikibooks bo.wikibooks0 77 3509 1 372 2 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:51200188
33 Wikibooks ch.wikibooks0 60 3314 1 341 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:49200189
34 Wikibooks gn.wikibooks0 47 4722 1 365 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:47200190
35 Wikibooks ug.wikibooks0 82 3455 1 334 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:00:30200191
36 Wikibooks yo.wikibooks0 111 3584 1 455 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:34200197
37 Wikibooks ks.wikibooks0 64 3447 1 333 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:23200205
38 Wikibooks lb.wikibooks0 132 3558 1 469 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:21200207
39 Wikibooks ln.wikibooks0 88 3489 1 337 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:19200208
40 Wikibooks mi.wikibooks0 74 3483 1 380 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:15200210
41 Wikibooks mn.wikibooks0 210 3768 1 594 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:12200211
42 Wikibooks my.wikibooks0 73 3458 1 399 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:10200212
43 Wikibooks rm.wikibooks0 49 3235 1 368 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:00200218
44 Wikibooks se.wikibooks0 81 3468 1 388 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:00:55200220
45 Wikibooks tk.wikibooks0 245 3748 1 529 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:00:49200223
46 Wikiquote tt.wikiquote0 68 4353 1 332 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:04200305
47 Wikiquote vo.wikiquote0 70 4422 1 333 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:13200307
48 Wikiquote als.wikiquote0 77 6390 0 486 0 0.0000 1.21wmf12 2017-12-13 06:01:48301311
49 Wikiquote bm.wikiquote0 56 3088 1 362 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:01:30200316
50 Wikiquote cr.wikiquote0 54 3377 1 312 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:01:15200317
51 Wikiquote ug.wikiquote0 65 4310 1 332 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:00:05200323
52 Wikiquote za.wikiquote0 67 11812 1 358 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:26200327
53 Wikiquote kr.wikiquote0 25 3235 1 286 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:21200333
54 Wikiquote ks.wikiquote0 51 4229 1 324 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:30200334
55 Wikiquote kw.wikiquote0 52 4181 1 313 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:19200335
56 Wikiquote na.wikiquote0 47 4294 1 303 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:17200339
57 Wikiquote nds.wikiquote0 30 2992 1 300 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:01:51200340
58 Wikiquote qu.wikiquote0 31 4676 1 281 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:15200341
59 Wikiquote tk.wikiquote0 66 3379 1 353 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:02200347
60 Wmspecial quality0 326 1576 1 549 1 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-17 18:00:3320086
61 Wmspecial ar.wikimedia0 126 390 2 1266 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-17 18:01:02200119
62 Wmspecial login0 6 30 1 26237079 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-17 18:00:58200125
63 Wmspecial punjabi.wikimedia0 1 1 3 5 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-17 18:00:02200145
64 Wikia ru.pantheon.wikia0 222 505 1 10156082 0 0.0000 2017-11-06 05:30:1230290718
65 Wikia thesimpsonstappedout.wikia0 227 246 1 24144170 6 0.0000 2015-11-27 11:15:3030191338
66 Wikia spszr.wikia0 211 271 1 16246020 4 0.0000 2018-10-30 05:04:2330291476
67 Wikia photosandstuff.wikia0 359 596 2 18848834 16 0.0000 2019-02-08 13:59:0220092620
68 Wikia rhsibenglishorals.wikia0 239 440 1 23799055 8 0.0000 2015-05-24 11:33:1830292966
69 Wikia vi.ageofempires.wikia0 2015-07-30 11:03:3730193127
70 Wikia continentalroleplay.wikia0 219 258 1 23791581 7 0.0000 2015-05-25 11:16:2930293442
71 Wikia de.alternativemedien.wikia0 154 191 1 16233969 0 0.0000 2018-10-30 15:39:4230294114
72 Wikia skyproc.wikia0 213 230 1 10283456 4 0.0000 2017-11-19 02:51:5830294239
73 Wikia taladas.wikia0 273 635 3 16271674 28 0.0000 2018-09-21 16:58:4630294345
74 Wikia blaze7tylerrpgs.wikia0 265 473 3 24162623 12 0.0000 2015-12-01 11:15:4530294819
75 Wikia ru.atalor.wikia0 252 475 2 18848834 17 0.0000 2019-11-10 11:58:3030295231
76 Wikia legolordoftheringsfanon.wikia0 229 288 1 18848834 17 0.0000 2019-02-08 20:59:4920095438
77 Wikia heartsandminds.wikia0 394 1667 1 18848834 143 0.0000 2019-02-08 11:20:1920095980
78 Wikia nerdyboy.wikia0 231 247 1 16233969 22 0.0000 2018-10-30 13:30:2930296619
79 Wikia enemypeacemaker.wikia0 236 303 0 4523498 8 0.0000 2015-12-03 11:27:5030296842
80 Wikia el.presentation-technolgy-and-techniques.wikia0 35 337 1 14588928 4 0.0000 2018-03-20 05:30:0930296955
81 Wikia jennajones.wikia0 218 326 1 23974465 3 0.0000 2015-05-29 11:30:1930297357
82 Wikia strongtomorrow.wikia0 231 970 1 18848834 6 0.0000 2019-11-11 11:42:1830198217
83 Wikia moomins.wikia0 2015-01-30 11:35:2130198613
84 Wikia thesumafamily.wikia0 222 255 2 18848834 9 0.0000 2019-11-11 17:00:5730198674
85 Wikia denofdoom.wikia0 211 280 1 18848834 0 0.0000 2019-02-08 19:39:0320099527
86 Wikia sydneyfromkidsreact.wikia0 214 221 1 23626544 5 0.0000 2015-12-07 11:11:2430299540
87 Wikia de.uzquand.wikia0 173 943 1 16258407 1 0.0000 2018-10-30 12:30:0830299694
88 Wikia tryndalislore.wikia0 265 570 1 13664281 48 0.0000 2018-02-13 08:38:14302100021
89 Wikia googleandroid.wikia0 2015-02-01 11:15:38301100071
90 Wikia lastofus.wikia0 2015-02-02 11:16:10301101085
91 Wikia thecityofsolaris.wikia0 215 270 1 24183605 3 0.0000 2015-12-09 11:12:50302101194
92 Wikia sonicmobiusfanon.wikia0 229 287 1 18848834 19 0.0000 2019-02-19 14:07:25301101399
93 Wikia kidscreamingatblackops.wikia0 242 336 1 15883420 18 0.0000 2015-12-10 11:14:44302102017
94 Wikia robloxmisteroe.wikia0 215 249 1 15128409 5 0.0000 2018-08-18 12:28:09302103117
95 Wikia dastuswa.wikia0 253 1872 1 23986468 0 0.0000 2017-11-05 19:57:25302103713
96 Wikia de.ollheit.wikia0 160 318 1 24245956 7 0.0000 2015-12-15 11:24:12302103859
97 Wikia verdeckt.wikia0 261 2009 1 18838242 33 0.0000 2019-02-08 06:42:00200103942
98 Wikia fr.guignols.wikia0 246 329 1 18838242 55 0.0000 2019-11-10 06:13:25302104566
99 Wikia kingfishercoltsjfc.wikia0 232 338 1 18838242 11 0.0000 2019-11-11 11:31:51301104576
100 Wikia 1101trolling.wikia0 261 469 1 18838242 28 0.0000 2019-11-11 04:32:38301104992
101 Wikia pl.eurofestivalpl.wikia0 552 2384 5 18838242 234 0.0000 2019-11-10 04:16:02301105992
102 Wikia it.alcapeoracuspluviam.wikia0 39 2738 2 18838242 2 0.0000 2019-11-11 04:42:08301106052
103 Wikia totaldramapast.wikia0 369 1338 1 18838242 108 0.0000 2019-02-08 14:37:29200106187
104 Wikia brocraft.wikia0 308 638 2 14095990 12 0.0000 2018-07-22 06:45:15302106410
105 Wikia jameslightman.wikia0 250 857 1 16222077 0 0.0000 2019-02-17 15:17:21302106779
106 Wikia myprivategleestory.wikia0 2015-12-23 11:23:48302106980
107 Wikia bicley.wikia0 215 251 1 15128409 4 0.0000 2018-08-18 12:36:29302107387
108 Wikia z8-crossfire.wikia0 293 390 1 7162957 87 0.0000 2015-12-22 11:16:35302108015
109 Wikia inazumaelevenfanficcentral.wikia0 2017-11-05 19:57:23301108300
110 Wikia erikcroteau.wikia0 376 540 1 18838242 151 0.0000 2019-02-08 08:38:31200108577
111 Wikia diggerenz.wikia0 225 254 1 23843415 15 0.0000 2017-10-26 04:58:56302109477
112 Wikia charmedfanfiction1.wikia0 2015-02-11 11:18:09301109919
113 Wikia skyrimweaponandarmorpacks.wikia0 2015-08-21 11:16:40302109962
114 Wikia cargobridge.wikia0 2015-08-21 11:16:57302109970
115 Wikia totaldramareloaded.wikia0 2017-10-26 04:59:10302110387
116 Wikia stormcity.wikia0 270 453 1 16210377 45 0.0000 2018-10-28 20:50:20302110492
117 Wikia mum.mpb-test.wikia0 2018-08-18 09:13:36302111027
118 Wikia falloutteam.wikia0 386 979 1 24003091 90 0.0000 2015-08-22 11:20:09302111217
119 Wikia pt.minecraft.wikia0 2015-02-12 11:23:48301111293
120 Wikia coronationstreetmyown.wikia0 394 982 1 18838242 2 0.0000 2019-02-08 20:04:37200111327
121 Wikia de.siedler.wikia0 98 106 1 9712163 0 0.0000 2017-11-05 17:09:13302111679
122 Wikia conglomeration.wikia0 651 2547 2 18838242 362 0.0000 2019-11-11 21:01:17301112115
123 Wikia metallicdark.wikia0 240 369 1 7530315 20 0.0000 2015-12-27 11:32:07302112163
124 Wikia de.animalia.wikia0 178 3293 2 24155283 1 0.0000 2015-11-12 11:30:26302112693
125 Wikia ja.scout.wikia0 58 123 1 8065120 6 0.0000 2017-10-25 16:33:51302112949
126 Wikia pt-br.templodebruxas.wikia0 32 52 1 23091701 6 0.0000 2018-02-07 22:55:21302113365
127 Wikia fi.priorityjaniproc.wikia0 459 2110 1 18838242 229 0.0000 2019-02-08 20:54:09200113467
128 Wikia homeacww.wikia0 347 1451 2 18838242 59 0.0000 2019-02-08 23:13:09200113554
129 Wikia triviatim.wikia0 216 379 1 16210377 3 0.0000 2019-01-11 03:54:57302113823
130 Wikia yeahanoriginalseries.wikia0 216 312 1 24011147 3 0.0000 2017-10-26 04:59:48302116391
131 Wikia brotherhoodofsteed.wikia0 262 367 1 18838242 47 0.0000 2019-11-09 23:05:39301116584
132 Wikia risorseattuariali.wikia0 204 227 1 15185629 2 0.0000 2018-10-28 16:13:31302116982
133 Wikia dopptest123.wikia0 2015-10-15 11:00:21302118030
134 Wikia adventureq17.wikia0 250 639 3 7516037 16 0.0000 2016-01-06 11:23:40302118038
135 Wikia biographyofxzf.wikia0 212 236 1 7920944 3 0.0000 2017-10-25 19:42:58302118192
136 Wikia alicethemadnessreturns.wikia0 2017-10-26 04:53:54301120063
137 Wikia kpopwank.wikia0 235 410 1 18838242 6 0.0000 2019-11-09 21:41:34301120830
138 Wikia es.darkfrog.wikia0 185 338 3 23929061 63 0.0000 2017-10-26 05:00:17302121191
139 Wikia thesims3latenight.wikia0 2015-02-23 11:20:29301122157
140 Wikia aloneinthedarksaga.wikia0 2017-10-26 04:53:56301122409
141 Wikia musicaljellicles.wikia0 222 240 1 17748125 17 0.0000 2019-01-18 12:51:53302123012
142 Wikia thereliquaryofsouls.wikia0 232 266 1 23974465 21 0.0000 2015-09-01 11:36:21302123188
143 Wikia khqualified.wikia0 227 286 1 16187049 23 0.0000 2018-10-28 15:04:30302123364
144 Wikia de.wilde-horde.wikia0 182 269 1 4405955 20 0.0000 2015-09-04 11:17:58302126139
145 Wikia thefateoftheworld.wikia0 2017-11-05 20:13:04301126158
146 Wikia thelast.wikia0 235 554 1 18826936 6 0.0000 2019-11-10 00:21:19301126194
147 Wikia theshapeshifter/alisparkes.wikia0 2015-02-27 11:27:49992126370
148 Wikia kingkillerchronicle.wikia0 2015-02-27 11:34:01301126528
149 Wikia roman_empire_(the.wikia0 2015-02-28 11:03:06992126728
150 Wikia rome).wikia0 2015-02-28 11:03:10992126730
151 Wikia de.heartbeaters.wikia0 2017-10-26 04:53:58301126966
152 Wikia it.wikivorpedia.wikia0 35 56 1 4405956 9 0.0000 2018-06-16 11:12:06302127228
153 Wikia themazerunnertrilogy.wikia0 2015-02-28 11:22:22301127249
154 Wikia anoon6.wikia0 2018-10-28 15:22:44302128568
155 Wikia theironfeyseries.wikia0 2016-03-09 11:32:35301128683
156 Wikia stdhair.wikia0 211 219 1 18826936 6 0.0000 2019-11-11 02:32:47301130129
157 Wikia vandalizing.wikia0 87 99 1 15924949 1 0.0000 2019-11-09 18:29:01302130595
158 Wikia seregon.wikia0 274 547 1 16175314 41 0.0000 2018-08-18 10:13:31302131369
159 Wikia tavern.wikia0 207 241 1 16175314 7 0.0000 2018-10-28 11:47:37302134724
160 Wikia madokamagica.wikia0 214 223 1 18826936 7 0.0000 2019-02-19 08:12:39301134735
161 Wikia ru.imacros.wikia0 122 898 1 18826936 0 0.0000 2019-11-10 00:12:07301135324
162 Wikia nl.jinenmikeboeken.wikia0 245 443 1 16175314 17 0.0000 2019-02-24 19:30:16302136124
163 Wikia communitycouncil.wikia0 2019-03-14 19:19:22301136373
164 Wikia vst.wikia0 213 237 1 16175314 8 0.0000 2018-10-28 23:15:49302137355
165 Wikia ru.hatebook.wikia0 2019-06-22 18:48:43302137655
166 Wikia tdwusers.wikia0 376 749 4 18826936 76 0.0000 2019-11-10 05:52:28301137745
167 Wikia es.animesymangas.wikia0 2016-03-09 11:32:42301137895
168 Wikia es.ssbros.wikia0 2016-03-09 11:32:44301138155
169 Wikia opim5165ereaders.wikia0 213 280 1 8004075 8 0.0000 2017-10-26 08:01:38302138456
170 Wikia osohts.wikia0 239 320 1 7914937 10 0.0000 2017-10-26 08:05:17302138564
171 Wikia es.lbp.wikia0 2016-03-09 11:32:46301140206
172 Wikia bullying.wikia0 2016-03-09 11:32:51301141586
173 Wikia ru.wened.wikia0 93 240 1 18826936 20 0.0000 2019-11-10 06:19:34302141745
174 Wikia es.csiny.wikia0 2016-03-09 11:32:53301141848
175 Wikia pt-br.jocarta.wikia0 349 1167 2 18826936 146 0.0000 2019-11-10 01:15:19301142125
176 Wikia it.rettiliani.wikia0 32 69 1 10723861 0 0.0000 2018-06-15 06:01:39302142923
177 Wikia apushjennings.wikia0 219 238 1 8405478 8 0.0000 2017-10-26 10:36:48302142947
178 Wikia mugendatabase.wikia0 2016-03-09 11:32:56301143516
179 Wikia okamidenkunisschi.wikia0 233 260 1 16163789 10 0.0000 2018-10-28 08:15:07302143614
180 Wikia tests.wikia0 84 88 1 16298674 0 0.0000 2019-02-04 07:09:04410144408
181 Wikia fgz.wikia0 212 235 1 16163789 9 0.0000 2018-10-28 21:56:53302144690
182 Wikia tairoruxryuuocs.wikia0 224 260 1 16129209 8 0.0000 2018-08-17 11:11:37302145116
183 Wikia zerogravitystudios.wikia0 288 588 1 16129209 42 0.0000 2018-10-29 14:47:25302145509
184 Wikia ru.pnc.wikia0 33 221 1 24060743 0 0.0000 2015-09-22 11:31:26302145761
185 Wikia thelostroom.wikia0 2016-03-09 11:32:58301146434
186 Wikia haloanswers.wikia0 2016-03-09 11:33:00301146773
187 Wikia pt-br.otime.wikia0 242 2344 1 12524443 0 0.0000 2018-06-14 08:13:27302147992
188 Wikia supernatural-tv.wikia0 2016-03-09 11:33:05301148031
189 Wikia grunny.wikia0 2019-02-07 20:29:54301148079
190 Wikia catsvillecomics.wikia0 538 1805 1 18788995 264 0.0000 2019-11-09 20:29:41301148667
191 Wikia phantomtollbooth2.wikia0 293 668 1 7794655 65 0.0000 2016-07-03 11:34:12302148782
192 Wikia manifestdestiny.wikia0 221 929 1 7263493 0 0.0000 2016-03-13 11:25:10302149553
193 Wikia es.elementocarbono.wikia0 83 109 1 10258752 9 0.0000 2017-12-07 16:48:15302150054
194 Wikia tailsdoll.wikia0 4556 37766 3 16152483 2285 0.0000 2018-10-29 16:10:41302150875
195 Wikia daredevil.wikia0 2016-11-10 11:38:15301150989
196 Wikia 4ebuilds.wikia0 214 236 1 8358179 0 0.0000 2017-11-04 12:58:29302151317
197 Wikia www.dragonballredux.wikia0 574 3477 1 16117576 5 0.0000 2018-09-21 17:04:52302152153
198 Wikia ru.spyrorealmsrus.wikia0 21 216 2 4399476 0 0.0000 2018-06-14 08:07:27302152209
199 Wikia sgbuses.wikia0 2018-02-14 11:00:35302152426
200 Wikia rsc.wikia0 2015-03-26 11:04:20301152762

Legend / Totals
color class in db
Wikipedias 315
Wiktionaries 174
Wikibooks 121
Wikinews 34
Wikiquotes 90
Wikisources 71
Wikimedia Special 73
Wikia Wiki410703
Uncyclomedia51
Editthis1328
Elwiki1
Gratiswiki364
Wiki-Site2360
Anarchopedia27
openSUSE20
Wikitravel21
Wikible11
Wik.is8442
Wikiversity18
Wikifur22
Neoseeker158
Other (private) Mediawiki12136
Total: 436103


Grand Total (of current display)
Good Total Edits Admins Users Images
0 34 781 370 338 187 1 626 964 122 5 274
validate html
Last modified: September 30 2019 - 19:46:08