List of largest Mediawikis
threshold: good ≥ 0 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 0 | lines: 500 : 10 50 100 250 500 750 1000 2500 5000 436103 (max) | this view as csv ssv xml wiki
Type ( ) Name Good ( ) Total ( ) Edits ( ) Admins ( ) Users ( ) Images ( ) Stub Ratio ( ) Version ( ) Last checked ( ) HTTP ( ) ID
1 Wikipedia hz.wikipedia0 175 4480 1 3112 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 00:05:06200168
2 Wikipedia kr.wikipedia0 161 4640 1 4451 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 00:05:21200176
3 Wiktionary als.wiktionary0 1226 15310 0 667 0 0.0000 1.21wmf12 2017-12-13 02:03:40301102
4 Wiktionary sc.wiktionary0 94 6061 1 419 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:03:51200111
5 Wiktionary aa.wiktionary0 101 6802 1 491 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:03:53200112
6 Wiktionary ab.wiktionary0 248 8979 1 518 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:03:56200113
7 Wiktionary bo.wiktionary0 168 4785 1 403 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:04:04200118
8 Wiktionary dz.wiktionary0 229 4874 1 407 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:04:08200120
9 Wiktionary rm.wiktionary0 122 4818 1 392 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:04:31200131
10 Wiktionary sn.wiktionary0 233 4951 1 337 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:04:35200133
11 Wiktionary tw.wiktionary0 225 4846 1 427 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:04:46200139
12 Wiktionary xh.wiktionary0 103 5143 1 411 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:04:50200141
13 Wiktionary yo.wiktionary0 210 4928 1 367 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:04:52200142
14 Wiktionary ak.wiktionary0 79 4361 1 615 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:01200146
15 Wiktionary av.wiktionary0 72 4859 1 452 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:04200147
16 Wiktionary bh.wiktionary0 230 4853 1 448 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:06200148
17 Wiktionary bi.wiktionary0 215 4795 1 417 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:08200149
18 Wiktionary bm.wiktionary0 86 4134 1 390 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:10200150
19 Wiktionary ch.wiktionary0 67 3442 1 435 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:12200151
20 Wiktionary cr.wiktionary0 73 3352 1 410 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:17200153
21 Wiktionary mh.wiktionary0 54 3360 1 352 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:34200163
22 Wiktionary rn.wiktionary0 62 4702 1 429 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:41200166
23 Wiktionary to.wiktionary0 216 4862 1 378 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 02:05:56200174
24 Wikibooks ay.wikibooks0 45 5999 1 356 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:02:49200158
25 Wikibooks ga.wikibooks0 70 4077 1 387 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:02:42200161
26 Wikibooks bm.wikibooks0 54 3995 1 345 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:02:38200164
27 Wikibooks gu.wikibooks0 86 3632 1 454 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:02:30200168
28 Wikibooks aa.wikibooks0 79 3418 1 624 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:02:02200183
29 Wikibooks ak.wikibooks0 92 3422 1 406 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:02:00200184
30 Wikibooks as.wikibooks0 71 3426 1 374 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:58200185
31 Wikibooks bi.wikibooks0 54 3249 1 354 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:54200187
32 Wikibooks bo.wikibooks0 77 3509 1 372 2 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:51200188
33 Wikibooks ch.wikibooks0 60 3314 1 341 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:49200189
34 Wikibooks gn.wikibooks0 47 4722 1 365 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:47200190
35 Wikibooks ug.wikibooks0 82 3455 1 334 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:00:30200191
36 Wikibooks yo.wikibooks0 111 3584 1 455 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:34200197
37 Wikibooks ks.wikibooks0 64 3447 1 333 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:23200205
38 Wikibooks lb.wikibooks0 132 3558 1 469 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:21200207
39 Wikibooks ln.wikibooks0 88 3489 1 337 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:19200208
40 Wikibooks mi.wikibooks0 74 3483 1 380 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:15200210
41 Wikibooks mn.wikibooks0 210 3768 1 594 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:12200211
42 Wikibooks my.wikibooks0 73 3458 1 399 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:10200212
43 Wikibooks rm.wikibooks0 49 3235 1 368 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:01:00200218
44 Wikibooks se.wikibooks0 81 3468 1 388 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:00:55200220
45 Wikibooks tk.wikibooks0 245 3748 1 529 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 05:00:49200223
46 Wikiquote tt.wikiquote0 68 4353 1 332 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:04200305
47 Wikiquote vo.wikiquote0 70 4422 1 333 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:13200307
48 Wikiquote als.wikiquote0 77 6390 0 486 0 0.0000 1.21wmf12 2017-12-13 06:01:48301311
49 Wikiquote bm.wikiquote0 56 3088 1 362 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:01:30200316
50 Wikiquote cr.wikiquote0 54 3377 1 312 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:01:15200317
51 Wikiquote ug.wikiquote0 65 4310 1 332 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:00:05200323
52 Wikiquote za.wikiquote0 67 11812 1 358 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:26200327
53 Wikiquote kr.wikiquote0 25 3235 1 286 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:21200333
54 Wikiquote ks.wikiquote0 51 4229 1 324 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:30200334
55 Wikiquote kw.wikiquote0 52 4181 1 313 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:19200335
56 Wikiquote na.wikiquote0 47 4294 1 303 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:17200339
57 Wikiquote nds.wikiquote0 30 2992 1 300 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:01:51200340
58 Wikiquote qu.wikiquote0 31 4676 1 281 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:15200341
59 Wikiquote tk.wikiquote0 66 3379 1 353 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 06:02:02200347
60 Wmspecial quality0 326 1576 1 550 1 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 18:01:5220086
61 Wmspecial ar.wikimedia0 127 391 2 1267 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 18:01:23200119
62 Wmspecial login0 6 30 1 26248904 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 18:01:27200125
63 Wmspecial punjabi.wikimedia0 1 1 3 5 0 0.0000 1.35.0-wmf.5 2019-11-18 18:02:23200145
64 Wikia ru.pantheon.wikia0 222 505 1 10156082 0 0.0000 2017-11-06 05:30:1230290718
65 Wikia thesimpsonstappedout.wikia0 227 246 1 24144170 6 0.0000 2015-11-27 11:15:3030191338
66 Wikia spszr.wikia0 211 271 1 16246020 4 0.0000 2018-10-30 05:04:2330291476
67 Wikia photosandstuff.wikia0 359 596 2 18848834 16 0.0000 2019-02-08 13:59:0220092620
68 Wikia rhsibenglishorals.wikia0 239 440 1 23799055 8 0.0000 2015-05-24 11:33:1830292966
69 Wikia vi.ageofempires.wikia0 2015-07-30 11:03:3730193127
70 Wikia continentalroleplay.wikia0 219 258 1 23791581 7 0.0000 2015-05-25 11:16:2930293442
71 Wikia de.alternativemedien.wikia0 154 191 1 16233969 0 0.0000 2018-10-30 15:39:4230294114
72 Wikia skyproc.wikia0 213 230 1 10283456 4 0.0000 2017-11-19 02:51:5830294239
73 Wikia taladas.wikia0 273 635 3 16271674 28 0.0000 2018-09-21 16:58:4630294345
74 Wikia blaze7tylerrpgs.wikia0 265 473 3 24162623 12 0.0000 2015-12-01 11:15:4530294819
75 Wikia ru.atalor.wikia0 252 475 2 18848834 17 0.0000 2019-11-10 11:58:3030295231
76 Wikia legolordoftheringsfanon.wikia0 229 288 1 18848834 17 0.0000 2019-02-08 20:59:4920095438
77 Wikia heartsandminds.wikia0 394 1667 1 18848834 143 0.0000 2019-02-08 11:20:1920095980
78 Wikia nerdyboy.wikia0 231 247 1 16233969 22 0.0000 2018-10-30 13:30:2930296619
79 Wikia enemypeacemaker.wikia0 236 303 0 4523498 8 0.0000 2015-12-03 11:27:5030296842
80 Wikia el.presentation-technolgy-and-techniques.wikia0 35 337 1 14588928 4 0.0000 2018-03-20 05:30:0930296955
81 Wikia jennajones.wikia0 218 326 1 23974465 3 0.0000 2015-05-29 11:30:1930297357
82 Wikia strongtomorrow.wikia0 231 970 1 18848834 6 0.0000 2019-11-11 11:42:1830198217
83 Wikia moomins.wikia0 2015-01-30 11:35:2130198613
84 Wikia thesumafamily.wikia0 222 255 2 18848834 9 0.0000 2019-11-11 17:00:5730198674
85 Wikia denofdoom.wikia0 211 280 1 18848834 0 0.0000 2019-02-08 19:39:0320099527
86 Wikia sydneyfromkidsreact.wikia0 214 221 1 23626544 5 0.0000 2015-12-07 11:11:2430299540
87 Wikia de.uzquand.wikia0 173 943 1 16258407 1 0.0000 2018-10-30 12:30:0830299694
88 Wikia tryndalislore.wikia0 265 570 1 13664281 48 0.0000 2018-02-13 08:38:14302100021
89 Wikia googleandroid.wikia0 2015-02-01 11:15:38301100071
90 Wikia lastofus.wikia0 2015-02-02 11:16:10301101085
91 Wikia thecityofsolaris.wikia0 215 270 1 24183605 3 0.0000 2015-12-09 11:12:50302101194
92 Wikia sonicmobiusfanon.wikia0 229 287 1 18848834 19 0.0000 2019-02-19 14:07:25301101399
93 Wikia kidscreamingatblackops.wikia0 242 336 1 15883420 18 0.0000 2015-12-10 11:14:44302102017
94 Wikia robloxmisteroe.wikia0 215 249 1 15128409 5 0.0000 2018-08-18 12:28:09302103117
95 Wikia dastuswa.wikia0 253 1872 1 23986468 0 0.0000 2017-11-05 19:57:25302103713
96 Wikia de.ollheit.wikia0 160 318 1 24245956 7 0.0000 2015-12-15 11:24:12302103859
97 Wikia verdeckt.wikia0 261 2009 1 18838242 33 0.0000 2019-02-08 06:42:00200103942
98 Wikia fr.guignols.wikia0 246 329 1 18838242 55 0.0000 2019-11-10 06:13:25302104566
99 Wikia kingfishercoltsjfc.wikia0 232 338 1 18838242 11 0.0000 2019-11-11 11:31:51301104576
100 Wikia 1101trolling.wikia0 261 469 1 18838242 28 0.0000 2019-11-11 04:32:38301104992
101 Wikia pl.eurofestivalpl.wikia0 552 2384 5 18838242 234 0.0000 2019-11-10 04:16:02301105992
102 Wikia it.alcapeoracuspluviam.wikia0 39 2738 2 18838242 2 0.0000 2019-11-11 04:42:08301106052
103 Wikia totaldramapast.wikia0 369 1338 1 18838242 108 0.0000 2019-02-08 14:37:29200106187
104 Wikia brocraft.wikia0 308 638 2 14095990 12 0.0000 2018-07-22 06:45:15302106410
105 Wikia jameslightman.wikia0 250 857 1 16222077 0 0.0000 2019-02-17 15:17:21302106779
106 Wikia myprivategleestory.wikia0 2015-12-23 11:23:48302106980
107 Wikia bicley.wikia0 215 251 1 15128409 4 0.0000 2018-08-18 12:36:29302107387
108 Wikia z8-crossfire.wikia0 293 390 1 7162957 87 0.0000 2015-12-22 11:16:35302108015
109 Wikia inazumaelevenfanficcentral.wikia0 2017-11-05 19:57:23301108300
110 Wikia erikcroteau.wikia0 376 540 1 18838242 151 0.0000 2019-02-08 08:38:31200108577
111 Wikia diggerenz.wikia0 225 254 1 23843415 15 0.0000 2017-10-26 04:58:56302109477
112 Wikia charmedfanfiction1.wikia0 2015-02-11 11:18:09301109919
113 Wikia skyrimweaponandarmorpacks.wikia0 2015-08-21 11:16:40302109962
114 Wikia cargobridge.wikia0 2015-08-21 11:16:57302109970
115 Wikia totaldramareloaded.wikia0 2017-10-26 04:59:10302110387
116 Wikia stormcity.wikia0 270 453 1 16210377 45 0.0000 2018-10-28 20:50:20302110492
117 Wikia mum.mpb-test.wikia0 2018-08-18 09:13:36302111027
118 Wikia falloutteam.wikia0 386 979 1 24003091 90 0.0000 2015-08-22 11:20:09302111217
119 Wikia pt.minecraft.wikia0 2015-02-12 11:23:48301111293
120 Wikia coronationstreetmyown.wikia0 394 982 1 18838242 2 0.0000 2019-02-08 20:04:37200111327
121 Wikia de.siedler.wikia0 98 106 1 9712163 0 0.0000 2017-11-05 17:09:13302111679
122 Wikia conglomeration.wikia0 651 2547 2 18838242 362 0.0000 2019-11-11 21:01:17301112115
123 Wikia metallicdark.wikia0 240 369 1 7530315 20 0.0000 2015-12-27 11:32:07302112163
124 Wikia de.animalia.wikia0 178 3293 2 24155283 1 0.0000 2015-11-12 11:30:26302112693
125 Wikia ja.scout.wikia0 58 123 1 8065120 6 0.0000 2017-10-25 16:33:51302112949
126 Wikia pt-br.templodebruxas.wikia0 32 52 1 23091701 6 0.0000 2018-02-07 22:55:21302113365
127 Wikia fi.priorityjaniproc.wikia0 459 2110 1 18838242 229 0.0000 2019-02-08 20:54:09200113467
128 Wikia homeacww.wikia0 347 1451 2 18838242 59 0.0000 2019-02-08 23:13:09200113554
129 Wikia triviatim.wikia0 216 379 1 16210377 3 0.0000 2019-01-11 03:54:57302113823
130 Wikia yeahanoriginalseries.wikia0 216 312 1 24011147 3 0.0000 2017-10-26 04:59:48302116391
131 Wikia brotherhoodofsteed.wikia0 262 367 1 18838242 47 0.0000 2019-11-09 23:05:39301116584
132 Wikia risorseattuariali.wikia0 204 227 1 15185629 2 0.0000 2018-10-28 16:13:31302116982
133 Wikia dopptest123.wikia0 2015-10-15 11:00:21302118030
134 Wikia adventureq17.wikia0 250 639 3 7516037 16 0.0000 2016-01-06 11:23:40302118038
135 Wikia biographyofxzf.wikia0 212 236 1 7920944 3 0.0000 2017-10-25 19:42:58302118192
136 Wikia alicethemadnessreturns.wikia0 2017-10-26 04:53:54301120063
137 Wikia kpopwank.wikia0 235 410 1 18838242 6 0.0000 2019-11-09 21:41:34301120830
138 Wikia es.darkfrog.wikia0 185 338 3 23929061 63 0.0000 2017-10-26 05:00:17302121191
139 Wikia thesims3latenight.wikia0 2015-02-23 11:20:29301122157
140 Wikia aloneinthedarksaga.wikia0 2017-10-26 04:53:56301122409
141 Wikia musicaljellicles.wikia0 222 240 1 17748125 17 0.0000 2019-01-18 12:51:53302123012
142 Wikia thereliquaryofsouls.wikia0 232 266 1 23974465 21 0.0000 2015-09-01 11:36:21302123188
143 Wikia khqualified.wikia0 227 286 1 16187049 23 0.0000 2018-10-28 15:04:30302123364
144 Wikia de.wilde-horde.wikia0 182 269 1 4405955 20 0.0000 2015-09-04 11:17:58302126139
145 Wikia thefateoftheworld.wikia0 2017-11-05 20:13:04301126158
146 Wikia thelast.wikia0 235 554 1 18826936 6 0.0000 2019-11-10 00:21:19301126194
147 Wikia theshapeshifter/alisparkes.wikia0 2015-02-27 11:27:49992126370
148 Wikia kingkillerchronicle.wikia0 2015-02-27 11:34:01301126528
149 Wikia roman_empire_(the.wikia0 2015-02-28 11:03:06992126728
150 Wikia rome).wikia0 2015-02-28 11:03:10992126730
151 Wikia de.heartbeaters.wikia0 2017-10-26 04:53:58301126966
152 Wikia it.wikivorpedia.wikia0 35 56 1 4405956 9 0.0000 2018-06-16 11:12:06302127228
153 Wikia themazerunnertrilogy.wikia0 2015-02-28 11:22:22301127249
154 Wikia anoon6.wikia0 2018-10-28 15:22:44302128568
155 Wikia theironfeyseries.wikia0 2016-03-09 11:32:35301128683
156 Wikia stdhair.wikia0 211 219 1 18826936 6 0.0000 2019-11-11 02:32:47301130129
157 Wikia vandalizing.wikia0 87 99 1 15924949 1 0.0000 2019-11-09 18:29:01302130595
158 Wikia seregon.wikia0 274 547 1 16175314 41 0.0000 2018-08-18 10:13:31302131369
159 Wikia tavern.wikia0 207 241 1 16175314 7 0.0000 2018-10-28 11:47:37302134724
160 Wikia madokamagica.wikia0 214 223 1 18826936 7 0.0000 2019-02-19 08:12:39301134735
161 Wikia ru.imacros.wikia0 122 898 1 18826936 0 0.0000 2019-11-10 00:12:07301135324
162 Wikia nl.jinenmikeboeken.wikia0 245 443 1 16175314 17 0.0000 2019-02-24 19:30:16302136124
163 Wikia communitycouncil.wikia0 2019-03-14 19:19:22301136373
164 Wikia vst.wikia0 213 237 1 16175314 8 0.0000 2018-10-28 23:15:49302137355
165 Wikia ru.hatebook.wikia0 2019-06-22 18:48:43302137655
166 Wikia tdwusers.wikia0 376 749 4 18826936 76 0.0000 2019-11-10 05:52:28301137745
167 Wikia es.animesymangas.wikia0 2016-03-09 11:32:42301137895
168 Wikia es.ssbros.wikia0 2016-03-09 11:32:44301138155
169 Wikia opim5165ereaders.wikia0 213 280 1 8004075 8 0.0000 2017-10-26 08:01:38302138456
170 Wikia osohts.wikia0 239 320 1 7914937 10 0.0000 2017-10-26 08:05:17302138564
171 Wikia es.lbp.wikia0 2016-03-09 11:32:46301140206
172 Wikia bullying.wikia0 2016-03-09 11:32:51301141586
173 Wikia ru.wened.wikia0 93 240 1 18826936 20 0.0000 2019-11-10 06:19:34302141745
174 Wikia es.csiny.wikia0 2016-03-09 11:32:53301141848
175 Wikia pt-br.jocarta.wikia0 349 1167 2 18826936 146 0.0000 2019-11-10 01:15:19301142125
176 Wikia it.rettiliani.wikia0 32 69 1 10723861 0 0.0000 2018-06-15 06:01:39302142923
177 Wikia apushjennings.wikia0 219 238 1 8405478 8 0.0000 2017-10-26 10:36:48302142947
178 Wikia mugendatabase.wikia0 2016-03-09 11:32:56301143516
179 Wikia okamidenkunisschi.wikia0 233 260 1 16163789 10 0.0000 2018-10-28 08:15:07302143614
180 Wikia tests.wikia0 84 88 1 16298674 0 0.0000 2019-02-04 07:09:04410144408
181 Wikia fgz.wikia0 212 235 1 16163789 9 0.0000 2018-10-28 21:56:53302144690
182 Wikia tairoruxryuuocs.wikia0 224 260 1 16129209 8 0.0000 2018-08-17 11:11:37302145116
183 Wikia zerogravitystudios.wikia0 288 588 1 16129209 42 0.0000 2018-10-29 14:47:25302145509
184 Wikia ru.pnc.wikia0 33 221 1 24060743 0 0.0000 2015-09-22 11:31:26302145761
185 Wikia thelostroom.wikia0 2016-03-09 11:32:58301146434
186 Wikia haloanswers.wikia0 2016-03-09 11:33:00301146773
187 Wikia pt-br.otime.wikia0 242 2344 1 12524443 0 0.0000 2018-06-14 08:13:27302147992
188 Wikia supernatural-tv.wikia0 2016-03-09 11:33:05301148031
189 Wikia grunny.wikia0 2019-02-07 20:29:54301148079
190 Wikia catsvillecomics.wikia0 538 1805 1 18788995 264 0.0000 2019-11-09 20:29:41301148667
191 Wikia phantomtollbooth2.wikia0 293 668 1 7794655 65 0.0000 2016-07-03 11:34:12302148782
192 Wikia manifestdestiny.wikia0 221 929 1 7263493 0 0.0000 2016-03-13 11:25:10302149553
193 Wikia es.elementocarbono.wikia0 83 109 1 10258752 9 0.0000 2017-12-07 16:48:15302150054
194 Wikia tailsdoll.wikia0 4556 37766 3 16152483 2285 0.0000 2018-10-29 16:10:41302150875
195 Wikia daredevil.wikia0 2016-11-10 11:38:15301150989
196 Wikia 4ebuilds.wikia0 214 236 1 8358179 0 0.0000 2017-11-04 12:58:29302151317
197 Wikia www.dragonballredux.wikia0 574 3477 1 16117576 5 0.0000 2018-09-21 17:04:52302152153
198 Wikia ru.spyrorealmsrus.wikia0 21 216 2 4399476 0 0.0000 2018-06-14 08:07:27302152209
199 Wikia sgbuses.wikia0 2018-02-14 11:00:35302152426
200 Wikia rsc.wikia0 2015-03-26 11:04:20301152762
201 Wikia es.half-life.wikia0 2017-10-26 04:54:01301153101
202 Wikia sunny.wikia0 2017-10-26 04:54:03301153354
203 Wikia videogameconsole.wikia0 88 101 1 18557500 0 0.0000 2019-02-08 17:57:32200153730
204 Wikia biohazard.wikia0 2015-03-27 11:04:40301153771
205 Wikia mmx.wikia0 2015-03-27 11:13:16301154006
206 Wikia de.smariokartx.wikia0 2015-03-27 11:19:30301154175
207 Wikia seasonsbesttoys1.wikia0 2015-03-27 11:36:34301154640
208 Wikia pt-br.central.wikia0 2015-03-29 11:03:32301155739
209 Wikia admins.answers.wikia0 2019-08-15 11:00:48302155998
210 Wikia cslewis.wikia0 2015-03-29 11:15:16301156058
211 Wikia totalwarseries.wikia0 2015-03-29 11:16:24301156089
212 Wikia hppedia.wikia0 2016-08-01 11:35:55301156821
213 Wikia meerkatslife.wikia0 2017-10-26 04:54:05301157025
214 Wikia fr.guidwars.wikia0 2017-10-26 04:54:07301157721
215 Wikia faketotaldramaisland.wikia0 268 321 1 16117576 41 0.0000 2019-02-17 21:16:10301158064
216 Wikia pt.vampirediaries.wikia0 2015-03-31 11:17:09301158113
217 Wikia old-zim.wikia0 2017-10-26 04:54:10301158130
218 Wikia family.wikia0 2016-08-01 11:35:57301158201
219 Wikia pt.aaricardo.wikia0 11 415 2 8331462 0 0.0000 2017-11-04 21:00:27302158416
220 Wikia es.death-note.wikia0 2015-04-01 11:11:05301158944
221 Wikia cabalonline.wikia0 2015-04-01 11:19:29301159172
222 Wikia zonelaham.wikia0 254 450 1 18777843 22 0.0000 2019-02-08 20:03:00200159186
223 Wikia vampire-diaries.wikia0 2017-10-26 04:54:12301159607
224 Wikia cardcaptors.wikia0 2015-04-02 11:03:55301159750
225 Wikia old-he.harrypotter.wikia0 2017-10-26 04:54:14301160227
226 Wikia acecombatsource.wikia0 2016-08-01 11:36:00301160734
227 Wikia bhctilibrary.wikia0 2015-04-03 11:14:29301161035
228 Wikia runescapehd.wikia0 2016-08-01 11:36:02301161076
229 Wikia coreexperiences.wikia0 245 396 1 18777843 12 0.0000 2019-11-11 18:27:18301161084
230 Wikia britainsgotalent.wikia0 2015-04-03 11:27:19301161383
231 Wikia egmontfleetwaysonic.wikia0 2015-04-03 11:28:36301161418
232 Wikia nintendofanfiction.wikia0 2016-11-10 11:38:17301161565
233 Wikia fantasticfour.wikia0 2015-04-04 11:00:14301161650
234 Wikia es.pokemon-dragonair.wikia0 2015-04-04 11:03:33301161739
235 Wikia es.lostwiki.wikia0 2015-04-04 11:05:48301161800
236 Wikia garfieldandfriends.wikia0 2017-10-26 04:54:16301161904
237 Wikia de.marioparty.wikia0 2016-05-23 11:36:16301162013
238 Wikia zh-hk.taiko.wikia0 2015-04-04 11:14:03301162025
239 Wikia invaderzim.wikia0 2017-10-26 04:54:18301162515
240 Wikia kaijubigbattel.wikia0 2017-10-26 04:54:21301162651
241 Wikia nztrains.wikia0 2015-04-05 11:01:48301162690
242 Wikia ru.wikihistory.wikia0 2017-10-26 04:54:23301162753
243 Wikia falloutonline.wikia0 2017-10-26 04:54:25301162812
244 Wikia fi.24.wikia0 60 90 2 7598006 7 0.0000 2017-11-05 01:23:57302162915
245 Wikia jellical.wikia0 2016-08-01 11:36:04301163034
246 Wikia exiles.wikia0 2015-04-05 11:23:20301163270
247 Wikia spotlights.wikia0 2018-09-08 12:44:05301163323
248 Wikia avatarmovies.wikia0 2017-10-26 04:54:27301163354
249 Wikia theavatarworld.wikia0 2017-10-26 04:54:29301163391
250 Wikia starwarsb.wikia0 2015-04-05 11:30:19301163461
251 Wikia diablo2info.wikia0 2015-04-05 11:31:37301163496
252 Wikia sporefanon.wikia0 2017-10-26 04:54:32301163543
253 Wikia ceot.wikia0 140 279 1 16085823 5 0.0000 2018-09-27 16:22:32302163651
254 Wikia rudeboq.wikia0 164 3068 1 18766740 27 0.0000 2019-11-10 02:48:27301163912
255 Wikia pt-br.tibia.wikia0 2017-10-26 04:54:34301163955
256 Wikia toontownonline.wikia0 2017-10-26 04:54:36301163961
257 Wikia sabrina.wikia0 2017-10-26 04:54:48301164019
258 Wikia de.storypedia.wikia0 2015-04-06 11:18:57301164159
259 Wikia unfunorb.wikia0 2017-10-26 04:54:50301164200
260 Wikia annerice.wikia0 2015-04-06 11:21:49301164237
261 Wikia chucky.wikia0 2017-10-26 04:54:52301164558
262 Wikia rpgtalk.wikia0 2015-04-07 11:04:39301164770
263 Wikia de.counterstrike.wikia0 2015-04-07 11:09:46301164910
264 Wikia yotsuba.wikia0 2017-10-26 04:54:55301164934
265 Wikia old-it.kingdomhearts.wikia0 2015-04-07 11:10:56301164942
266 Wikia zh-tw.doraemon.wikia0 2015-04-08 11:04:52301165776
267 Wikia dinosaurs.wikia0 2015-04-08 11:12:02301165971
268 Wikia computing.wikia0 2015-04-08 11:14:02301166026
269 Wikia anticopyright.wikia0 2017-10-26 04:54:57301166200
270 Wikia bugwiki.wikia0 2015-04-08 11:22:16301166251
271 Wikia politics.wikia0 2019-11-09 14:12:47301167074
272 Wikia computers.wikia0 2015-04-09 11:17:21301167114
273 Wikia uncapaedia.wikia0 2017-11-05 03:16:54301167167
274 Wikia futebol.wikia0 2015-04-09 11:22:49301167263
275 Wikia pt.videogames.wikia0 2017-11-05 19:50:49302167397
276 Wikia ko.starcraft2.wikia0 2016-08-01 11:36:06301167676
277 Wikia whoniversefanon.wikia0 2018-09-08 12:44:07301167705
278 Wikia internationalization.wikia0 2015-04-10 11:05:58301167806
279 Wikia nemo.wikia0 2016-08-01 11:36:08301167929
280 Wikia es.ratchet.wikia0 2015-04-10 11:12:36301167989
281 Wikia zh-cn.doraemon.wikia0 2015-04-10 11:25:48301168352
282 Wikia pl.computers.wikia0 2015-04-10 11:35:42301168625
283 Wikia tvads.wikia0 2015-04-11 11:00:32301168658
284 Wikia es.hannamontana-old.wikia0 2015-04-11 11:03:34301168741
285 Wikia mma.wikia0 2015-04-11 11:09:21301168899
286 Wikia kuf.wikia0 2015-04-11 11:10:07301168920
287 Wikia halloweenfilms.wikia0 2015-04-11 11:15:20301169062
288 Wikia lolcat.wikia0 2015-04-11 11:17:35301169123
289 Wikia es.helpers.wikia0 2019-02-24 08:05:11301169198
290 Wikia miis.wikia0 2018-09-08 12:44:12301169495
291 Wikia de.saw-old.wikia0 2015-04-11 11:34:33301169589
292 Wikia moms.wikia0 2019-04-20 11:02:13302169759
293 Wikia zomg-online.wikia0 2015-04-12 11:18:41301170152
294 Wikia internal.vstf.wikia0 2017-11-05 19:21:25301170348
295 Wikia swf.wikia0 2017-10-26 04:54:59301170362
296 Wikia ratchetmulti.wikia0 2015-04-12 11:27:46301170397
297 Wikia ratchetmultiplayer.wikia0 2015-04-12 11:27:48301170398
298 Wikia ratchetclankmulti.wikia0 2015-04-12 11:27:50301170399
299 Wikia ratchetclankmultiplayer.wikia0 2015-04-12 11:27:53301170400
300 Wikia ratchetandclankmulti.wikia0 2015-04-12 11:27:55301170401
301 Wikia ratchetandclankmultiplayer.wikia0 2017-10-26 04:55:12301170402
302 Wikia starwarsgames.wikia0 2017-10-26 04:55:24301170473
303 Wikia shiningtime.wikia0 2015-04-12 11:33:21301170548
304 Wikia thebraveandthebold.wikia0 2016-11-03 11:37:01301170581
305 Wikia sgvst.wikia0 594 5187 1 18766740 289 0.0000 2019-02-08 08:28:08200170815
306 Wikia zh-classical.scratchpad.wikia0 2017-10-26 04:55:35301170825
307 Wikia inbetweenerwiki.wikia0 2016-08-01 11:36:11301170838
308 Wikia themissing.wikia0 2015-04-13 11:08:09301170850
309 Wikia zh-classical.uncyclopedia.wikia0 2015-04-13 11:08:38301170863
310 Wikia clubpenguinideas.wikia0 2015-04-13 11:09:23301170883
311 Wikia it.spaforce.wikia0 24 147 1 4399475 8 0.0000 2018-06-14 10:20:21302171007
312 Wikia arabic.wikia0 2015-04-13 11:14:41301171028
313 Wikia rune.wikia0 2019-08-11 20:27:09301171151
314 Wikia legosw.wikia0 2015-04-13 11:22:18301171236
315 Wikia pt-br.estadiosdomundo.wikia0 2017-10-26 04:55:37301171328
316 Wikia jimmywales.wikia0 2015-04-13 11:26:42301171353
317 Wikia dccomics.wikia0 2015-04-13 11:32:00301171497
318 Wikia sploderwiki.wikia0 2016-08-01 11:36:13301171509
319 Wikia reproductivehealth.wikia0 211 259 1 24024789 11 0.0000 2015-10-14 11:10:22302171537
320 Wikia chessgame.wikia0 252 371 1 4378728 12 0.0000 2016-05-03 11:33:46302171559
321 Wikia ocs.wikia0 84 90 1 18372880 0 0.0000 2019-11-10 00:40:44301171716
322 Wikia woc.wikia0 242 444 1 16096202 21 0.0000 2018-09-27 19:13:52302171762
323 Wikia corporate.mpb-test.wikia0 2018-08-17 08:15:04302171863
324 Wikia eternityvalley.wikia0 2015-04-14 11:11:55301171971
325 Wikia mewmew.wikia0 2015-04-14 11:14:56301172053
326 Wikia imap.wikia0 2015-11-25 11:04:22302172058
327 Wikia nerfipedia.wikia0 2015-04-14 11:18:07301172140
328 Wikia hauntingground.wikia0 2015-04-14 11:28:34301172423
329 Wikia mpb-test.wikia0 2019-02-22 19:26:58301172486
330 Wikia beautyandthebeast.wikia0 2017-10-26 04:55:53301172699
331 Wikia toonophilia.wikia0 243 359 1 8544412 12 0.0000 2017-11-05 07:00:06302172770
332 Wikia shadowrunwiki2.wikia0 2015-04-15 11:13:10301173005
333 Wikia kingofpop.wikia0 2015-04-15 11:17:56301173135
334 Wikia es.pokefan.wikia0 2015-04-15 11:26:28301173367
335 Wikia es.showticlan.wikia0 60 424 1 18777843 26 0.0000 2019-11-11 12:13:16302173549
336 Wikia globalanabaptism.wikia0 342 1330 2 18777843 81 0.0000 2019-11-10 22:31:54301173560
337 Wikia aaaaaaaaaaaaaaaaa.wikia0 2015-04-16 11:06:55301173833
338 Wikia de.sauhammlreich.wikia0 180 288 1 18777843 40 0.0000 2019-11-09 23:47:48301173942
339 Wikia es.benten.wikia0 2015-04-16 11:14:32301174042
340 Wikia musical.wikia0 2017-10-26 04:55:56301174236
341 Wikia sideshow.wikia0 599 2075 1 18777843 359 0.0000 2019-11-10 02:55:41301174291
342 Wikia ru.metin2.wikia0 2015-04-16 11:26:05301174358
343 Wikia captainamerica.wikia0 2015-04-16 11:29:40301174456
344 Wikia fr.desperatehousewives-old.wikia0 2017-10-26 04:55:58301174756
345 Wikia de.fragen.wikia0 2015-04-17 11:07:15301174842
346 Wikia tearringsaga.wikia0 82 89 1 15153456 0 0.0000 2018-07-27 12:46:15302174894
347 Wikia pt.buffy.wikia0 2015-04-17 11:10:41301174932
348 Wikia tilliwrestlingfederation.wikia0 763 4319 1 8746725 412 0.0000 2017-11-05 08:46:07302175862
349 Wikia fantastic4.wikia0 2017-11-06 12:24:38301175982
350 Wikia worldnationstates.wikia0 2017-10-26 04:56:00301176478
351 Wikia skapedia.wikia0 259 348 1 7505740 12 0.0000 2016-05-19 11:32:56302176500
352 Wikia pt-br.fevereiro.wikia0 107 652 1 4399477 47 0.0000 2018-06-14 02:16:55302176927
353 Wikia ladygaga1.wikia0 2016-11-10 11:38:19301176937
354 Wikia americandragon.wikia0 2019-07-26 18:43:19302177189
355 Wikia alphaandomega.wikia0 239 390 1 23861473 8 0.0000 2015-10-20 11:10:26302177785
356 Wikia acron.wikia0 301 1030 1 18800831 31 0.0000 2019-11-11 01:00:05301177892
357 Wikia 3-d.wikia0 2015-04-20 11:09:28301177905
358 Wikia beantowntoys.wikia0 3 631 2 16129209 2 0.0000 2018-10-29 15:47:44302177920
359 Wikia zh.twtaichung.wikia0 2017-11-06 12:10:41301177939
360 Wikia website.wikia0 2017-10-26 04:56:02301178004
361 Wikia it.severi.wikia0 82 266 1 24007754 12 0.0000 2015-10-20 11:33:01302178450
362 Wikia hero-factory.wikia0 2017-10-26 04:56:04301178471
363 Wikia ibl.wikia0 2015-04-20 11:31:41301178517
364 Wikia vintergatan.wikia0 261 365 1 18800831 33 0.0000 2019-02-19 07:43:30301178554
365 Wikia es.mega-omnitrix.wikia0 2015-04-21 11:00:38301178661
366 Wikia blues-clues.wikia0 2015-04-21 11:08:19301178871
367 Wikia dolphins.wikia0 82 85 1 15585473 0 0.0000 2019-11-09 19:16:37302180267
368 Wikia hollydoug.wikia0 290 483 1 18800831 6 0.0000 2019-11-10 01:56:21301180370
369 Wikia pl.debinski.wikia0 153 184 1 24048084 4 0.0000 2015-10-23 11:34:48302181200
370 Wikia es.katekyohitmanreborn.wikia0 2017-10-26 04:56:16301181346
371 Wikia monstrologie.wikia0 231 283 1 8777219 14 0.0000 2017-11-05 11:50:37302181616
372 Wikia weirdweegee.wikia0 348 2795 1 16129209 1 0.0000 2019-01-08 15:14:11302181957
373 Wikia tenipuri.wikia0 2017-10-26 04:56:18301182060
374 Wikia star-trek-online.wikia0 2015-04-24 11:19:00301182164
375 Wikia lifemusic.wikia0 2017-10-26 04:56:20301182334
376 Wikia jinjominjowar.wikia0 2018-06-13 19:45:10302182405
377 Wikia stokedcartoon.wikia0 2015-04-25 11:03:24301182737
378 Wikia ck-demo.wikia0 2018-10-28 23:58:14302182935
379 Wikia lovingtravel.answers.wikia0 2019-04-22 19:47:36302182951
380 Wikia ajartcga.wikia0 218 232 1 16140740 9 0.0000 2018-08-18 08:38:22302183075
381 Wikia americanmcgeealice.wikia0 2016-11-03 11:37:03301183256
382 Wikia discountwatches.answers.wikia0 2019-08-15 21:51:33302183712
383 Wikia old-roblox.answers.wikia0 2019-04-22 19:24:04302184243
384 Wikia wookieepedia.answers.wikia0 2016-11-03 11:37:05301184407
385 Wikia wookiee.answers.wikia0 2015-04-26 11:27:53301184408
386 Wikia old-echobazaar.wikia0 2015-04-26 11:33:39301184567
387 Wikia pl.ksiazki.wikia0 2015-04-26 11:34:17301184584
388 Wikia robloxanswer.answers.wikia0 2019-04-22 19:47:40302184946
389 Wikia epicpedia.wikia0 87 153 1 15172166 6 0.0000 2019-02-17 15:24:50302185282
390 Wikia pl.lod-i-ogien.wikia0 2017-10-26 04:56:29301185347
391 Wikia roblox-answers.answers.wikia0 2017-11-05 20:06:32301185533
392 Wikia horrormoviereviews.wikia0 285 464 1 13989555 66 0.0000 2018-07-12 13:08:31302185539
393 Wikia robloxinfo.answers.wikia0 2019-04-21 11:03:46302185554
394 Wikia es.metroid.answers.wikia0 2017-10-26 04:56:32301185861
395 Wikia ljrp.wikia0 250 467 1 4382378 11 0.0000 2015-10-29 11:10:48302185909
396 Wikia mara.answers.wikia0 2017-10-26 04:56:34301186001
397 Wikia demigods.wikia0 32054 84954 2 18814407 3322 0.0000 2019-11-10 23:00:55301186030
398 Wikia warriors.answers.wikia0 2019-06-10 11:03:48302186210
399 Wikia adevnturetime.wikia0 237 264 1 18814407 12 0.0000 2019-02-08 21:49:08200186214
400 Wikia financial.answers.wikia0 2019-04-14 11:03:47302186316
401 Wikia old-bakugan.answers.wikia0 2019-04-20 11:03:41302186381
402 Wikia avaloqtips.wikia0 231 298 1 18814407 7 0.0000 2019-11-10 00:03:00301186922
403 Wikia everycar.answers.wikia0 2019-04-20 11:03:43302187234
404 Wikia st-stc.wikia0 280 755 1 8947592 50 0.0000 2017-11-05 14:57:26302187409
405 Wikia hapoawns.answers.wikia0 2017-10-26 04:56:36301187565
406 Wikia rbxlua.answers.wikia0 2019-04-21 11:03:54302187612
407 Wikia old-history-answers.answers.wikia0 2019-08-15 11:03:47302188003
408 Wikia 3ds.wikia0 2015-04-30 11:13:16301188008
409 Wikia old-gorillaz.respuestas.wikia0 2019-04-21 11:04:02302188079
410 Wikia robloxopedia.answers.wikia0 2019-04-22 19:24:07302188104
411 Wikia 343i.wikia0 2016-11-03 11:37:07301188109
412 Wikia old-doctorwho.answers.wikia0 2019-06-16 11:03:43302188116
413 Wikia robloxia.answers.wikia0 2019-04-21 11:04:07302188400
414 Wikia justibieber.answers.wikia0 2015-05-01 11:10:32301188932
415 Wikia dungeonhunter.wikia0 2017-10-26 04:56:38301188938
416 Wikia destrillians.wikia0 399 2529 5 14739918 100 0.0000 2018-04-03 10:52:49302188968
417 Wikia fr.spongebob.wikia0 2015-05-01 11:21:25301189231
418 Wikia robloxanswers121.answers.wikia0 2019-04-21 11:04:14302189250
419 Wikia de.left4dead.wikia0 2015-05-01 11:22:30301189260
420 Wikia celeb.answers.wikia0 2018-03-06 11:04:25302189606
421 Wikia bestcareersforstayathomemoms.answers.wikia0 2019-04-20 11:04:08302189672
422 Wikia www/Special:CreateWiki?uselang=de&type=answers.wikia0 2015-05-02 11:09:24992189899
423 Wikia warriorcatsanswers.answers.wikia0 2019-06-10 11:04:07302191060
424 Wikia es.deatnote.wikia0 2015-05-03 11:23:41301191290
425 Wikia de.gleepedia.wikia0 2015-05-03 11:26:54301191378
426 Wikia es.chonchalagorda.wikia0 103 143 1 4402556 6 0.0000 2017-11-05 17:19:12302191675
427 Wikia markva.wikia0 2019-02-11 19:10:30301191784
428 Wikia gorillazrespuestas.respuestas.wikia0 2019-04-21 11:04:30302191975
429 Wikia doremi.wikia0 2015-05-04 11:24:21301192310
430 Wikia nl.pokemons.wikia0 2016-11-10 11:38:21301192369
431 Wikia infernaldevices.wikia0 2017-10-26 04:56:43301194064
432 Wikia who.answers.wikia0 2019-06-14 20:29:56302194330
433 Wikia es.football.wikia0 2015-05-08 11:02:12301195704
434 Wikia cardcaptor.wikia0 2015-05-08 11:14:54301196053
435 Wikia customads.wikia0 2019-02-23 11:04:30301196060
436 Wikia benjaminwalden.wikia0 701 1934 2 8799630 168 0.0000 2017-11-05 19:58:13302196138
437 Wikia es.conandetective.wikia0 315 461 1 22883500 209 0.0000 2017-11-05 19:59:28302196174
438 Wikia warriorscats.answers.wikia0 2019-06-10 11:04:22302196661
439 Wikia marilynmansonuniverse.wikia0 2017-10-26 04:56:47301198114
440 Wikia rememberme.wikia0 2015-05-10 11:22:59301198276
441 Wikia helloworld.wikia0 2017-10-26 04:56:49301199296
442 Wikia prettywitch.wikia0 2017-10-26 04:56:52301199447
443 Wikia south-park-archives.wikia0 2017-10-26 04:56:54301199714
444 Wikia de.blackbutler.wikia0 2015-05-12 11:31:28301200480
445 Wikia theherofactory.wikia0 2015-05-12 11:32:25301200506
446 Wikia event.wikia0 2015-05-14 11:09:35301201905
447 Wikia herofactorypedia.wikia0 2017-10-26 04:56:56301202260
448 Wikia es.laqueseavecina.wikia0 2017-10-26 04:56:58301202980
449 Wikia unnaturalhistoryhq.wikia0 227 284 1 14702527 11 0.0000 2017-12-31 20:08:40301203218
450 Wikia ojamajo.wikia0 2016-11-03 11:37:09301204306
451 Wikia umrigarkaushik.answers.wikia0 2019-08-15 11:04:22302204327
452 Wikia cosplaying.wikia0 2015-05-18 11:30:29301206469
453 Wikia de.ecoflash.wikia0 174 237 1 24106427 23 0.0000 2015-11-22 11:14:40302206655
454 Wikia es.fullmetalalchemist.wikia0 2016-11-10 11:38:24301207164
455 Wikia pt.glorious.wikia0 71 168 1 14067798 30 0.0000 2018-07-19 08:46:18302207176
456 Wikia es.pokemonnegroblanco.wikia0 2015-05-21 11:12:31301208989
457 Wikia es.pokemonnegroyblanco.wikia0 2017-10-26 04:57:00301209262
458 Wikia mrtardisreviews.wikia0 2015-05-21 11:27:09301209387
459 Wikia bellyworld.wikia0 443 4820 3 18826936 26 0.0000 2019-11-11 04:50:35301209572
460 Wikia saintscompanysr2.wikia0 2015-05-22 11:04:11301209758
461 Wikia 919han153.wikia0 214 252 1 10266690 7 0.0000 2017-11-06 05:20:43302210102
462 Wikia theosbag.wikia0 304 894 2 10266690 11 0.0000 2018-06-15 03:45:02302210239
463 Wikia 0010-jona-john.wikia0 2016-02-27 11:18:37302210322
464 Wikia 0078karen.wikia0 2016-02-27 11:18:39302210323
465 Wikia 007-bond.wikia0 2016-02-27 11:18:56302210324
466 Wikia 007film.wikia0 2016-02-27 11:23:35302210326
467 Wikia 007jamesbond007007.wikia0 2016-02-27 11:19:02302210327
468 Wikia 009soundsystem.wikia0 2016-02-27 11:19:06302210329
469 Wikia 011013wiki.wikia0 2016-02-27 11:19:09302210330
470 Wikia 016sascha.wikia0 2016-02-27 11:21:26302210331
471 Wikia 019c.wikia0 2016-02-27 11:23:37302210332
472 Wikia 01htial01htial.wikia0 2016-02-27 11:19:11302210333
473 Wikia 01htial.wikia0 2016-02-27 11:23:07302210334
474 Wikia 01metegol.wikia0 2016-02-27 11:21:30302210335
475 Wikia 01pokedex.wikia0 2016-02-27 11:16:10302210336
476 Wikia 02kirbyfan146.wikia0 2016-02-27 11:16:00302210337
477 Wikia 052spartanshalo.wikia0 2016-02-27 11:19:13302210338
478 Wikia 061lobo.wikia0 2016-02-27 11:19:17302210340
479 Wikia 06civic68pas-fanfiction-cite.wikia0 2016-02-27 11:19:19302210341
480 Wikia 06remake.wikia0 2016-02-27 11:19:25302210344
481 Wikia 06scape.wikia0 2016-02-27 11:19:28302210345
482 Wikia 07aug13-1153-trest-wiki-patrick.wikia0 2016-02-27 11:19:30302210346
483 Wikia 07garchomp.wikia0 2016-02-27 11:21:45302210347
484 Wikia 07ghosts.wikia0 2016-02-27 11:21:47302210348
485 Wikia 07-oldschool-runescape.wikia0 2016-02-27 11:23:43302210349
486 Wikia 07oldschool-runescape.wikia0 2016-02-27 11:21:49302210350
487 Wikia 07-runescape.wikia0 2016-02-27 11:23:39302210352
488 Wikia 09fn.wikia0 2016-02-27 11:19:38302210356
489 Wikia 0-ad-espanol.wikia0 2016-02-27 11:19:40302210357
490 Wikia 0ancraft.wikia0 2016-02-27 11:19:42302210358
491 Wikia 0animaljam0.wikia0 2016-02-27 11:19:45302210359
492 Wikia 0blivions.wikia0 2016-02-27 11:19:47302210360
493 Wikia 0pointgravity.wikia0 2016-02-27 11:19:51302210364
494 Wikia 0retroworld0.wikia0 2016-02-27 11:22:52302210365
495 Wikia 0rocky.wikia0 2016-02-27 11:23:05302210366
496 Wikia 0spore13.wikia0 2016-02-27 11:19:55302210368
497 Wikia 0syren.wikia0 2016-02-27 11:23:11302210369
498 Wikia 0x10.wikia0 2016-02-27 11:16:17302210374
499 Wikia 0zdnick.wikia0 2016-02-27 11:20:14302210376
500 Wikia 1000adgame.wikia0 2016-02-27 11:20:16302210377

Legend / Totals
color class in db
Wikipedias 315
Wiktionaries 174
Wikibooks 121
Wikinews 34
Wikiquotes 90
Wikisources 71
Wikimedia Special 73
Wikia Wiki410703
Uncyclomedia51
Editthis1328
Elwiki1
Gratiswiki364
Wiki-Site2360
Anarchopedia27
openSUSE20
Wikitravel21
Wikible11
Wik.is8442
Wikiversity18
Wikifur22
Neoseeker158
Other (private) Mediawiki12136
Total: 436103


Grand Total (of current display)
Good Total Edits Admins Users Images
0 78 637 497 662 251 2 398 567 976 10 903
validate html
Last modified: September 30 2019 - 19:46:08